Szukaj w serwisie
Minister Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz działając na podstawie art. 2B ust. 1e ustawy z dnia 29 grudnia 2015 roku o radiofonii i telewizji (Dz.U.z 2015 r., poz.1531 z późn. zm.) powołał do Rady Nadzorczej:
Dariusz Jankowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Henryk Bieńkowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Leszek Turalski
Sekretarz Rady Nadzorczej