fot. arch. prk24

Każdy z nas lubi pomagać. Można to robić na wiele sposobów, a jednym z nich jest wolontariat i działalność w różnych fundacjach czy stowarzyszeniach. O wolontariacie i jego formach w kolejnej odsłonie „Wieczornych spotkań”.

Trwa aukcja internetowa na facebooku Stowarzyszenia „Majsternia” Koszalin, na której można wylicytować przeróżne przedmioty. Cały dochód zostanie przeznaczony na wsparcie ukraińskich żołnierzy. To tylko jedna z akcji wolontariackich, które prowadzi stowarzyszenie. Anna Winnicka spotkała się z Darią Antoszko, prezes „Majsterni”, by zapytać czym dla niej jest wolontariat.

materiał Anny Winnickiej

Wolontariat jest najskuteczniejszy i daje najwięcej satysfakcji, kiedy pod uwagę bierze się również potrzeby wolontariusza i umiejętnie wykorzystuje jego zapał i talenty - z tego założenia wychodzą liderki koszalińskiego Stowarzyszenia Era Kobiet. Wiedzą również, że pracę wolontariuszy trzeba docenić, więc co roku organizują spotkanie z okazji ich święta.

materiał Joanny Lejtan

Zawsze znajdą się ludzie chętni do pomocy - o tym przekonana jest Monika Widocka z koszalińskiej Pracowni Pozarządowej. Jak podkreśla, wolontariuszem jest zarówno ten, kto bierze udział w wielu wydarzeniach, jak i osoba, która angażuje się w jedną akcję w roku.

materiał Renaty Pacholczyk