Narodowa Grupa Robocza (NGR) rozpoczęła pracę nad reformą wskaźnikową ponad rok temu. W trakcie prac zdefiniowano Mapę Drogową Reformy WIBOR. Członkowie Narodowej Grupy Roboczej wybrali również wskaźnik, który ma zastąpić WIBOR. Zgodnie z decyzją NGR to właśnie WIRON ma zastąpić stosowany do tej pory WIBOR.

Komitet Sterujący NGR przyjął równocześnie rekomendacje określające standardy dla nowych transakcji wykorzystujących nowy indeks oraz pierwsze transakcje pochodne oparte na WIRON. Sprawdźmy, jak będzie przebiegać reforma wskaźników w Polsce. Działania podejmowane w najbliższych miesiącach przez uczestników rynku finansowego będą kluczowe dla sukcesu reformy.

Jak będzie wyglądał proces zamiany wskaźnika WIBOR na WIRON?

Jednym z założeń reformy wskaźnikowej jest to, że zamiana WIBOR na WIRON będzie przebiegać stopniowo. W tym celu NGR przygotowała Mapę Drogową reformy, która opisuje poszczególne etapy zmian na rynku finansowym.

Cały proces wdrażania będzie wyglądał następująco:

Już od początku 2023 roku banki mogą stosować WIRON w obecnych i nowych umowach. W tym celu banki rozpoczęły prace nad przystosowaniem swoich systemów informatycznych, wewnętrznych procedur i szablonów umów. Obecnie na zastosowanie stawki WIRON w umowach zdecydowały się banki ING, Millenium i PEKAO SA.

Od 2024 roku rozpocznie się proces budowania przestrzeni do wycofywania produktów i instrumentów stosujących WIBOR na rzecz produktów i instrumentów stosujących WIRON, aż do ich całkowitego wyparcia.

Według ustalonych założeń, w tym samym roku zarówno samorządy, jak i duże firmy będą mieć możliwość wyemitowania obligacji korporacyjnych i samorządowych z użyciem indeksu WIRON.

Do końca 2024 roku planowane jest także wprowadzenie zmian do polskich i unijnych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania indeksu WIRON.

W roku 2025 planowane jest całkowite odejście od WIBOR. Wskaźnik nie będzie już publikowany, a we wszystkich umowach wskaźnik WIBOR zostanie zastąpiony nowym wskaźnikiem WIRON.

Skuteczne wdrożenie reformy wskaźnikowej i popularyzacja nowego wskaźnika

Już wkrótce WIRON zastąpi obecnie obowiązujący wskaźnik WIBOR. Dlatego bardzo ważna jest popularyzacja nowego wskaźnika oraz podjęcie działań, które pomogą skutecznie i sprawnie przeprowadzić całą reformę.

Między jednym i drugim wskaźnikiem występują pewne różnice, które wynikają ze sposobu ich kalkulacji. Do obliczenia WIRON pod uwagę bierze się również transakcje zawierane między bankami, a dużymi przedsiębiorstwami, a nie tylko te zawierane na rynku międzybankowym i między bankami a innymi instytucjami finansowymi.

Ponadto, wskaźniki WIRON bierze pod uwagę transakcje historyczne, tym samym reagując na zmiany wysokości stóp procentowyn NBP z opóźnieniem, natomiast podczas obliczania WIBOR zmiany w wysokości stóp NBP są uwzględniane na bieżąco. Stąd możemy zauważyć różne poziomy WIBOR i WIRON dla tych samych tenorów.

Reforma wskaźnikowa zakłada, że zmiana wskaźnika WIBOR na WIRON nie będzie neutralna finansowo dla uczestników rynku finansowego, co oznacza, że nie poniosą oni zysków lub strat w wyniku przeprowadzanej zmiany.

Aby zapewnić dotrzymanie tego kryterium, przyjęto rozwiązanie, które wykorzystuje spread korygujący w celu niwelowania różnic między WIBOR a WIRON. Spread ten jest wyliczany na podstawie metodologii ISDA jako mediana różnic między wskaźnikami z ostatnich pięciu lat poprzedzających zmiany. Poziomy spreadu można śledzić na bieżąco na stronach Bloomberg.

Obecnie Ministerstwo Finansów pracuje nad Rozporządzeniem, które ma wdrożyć rozwiązania prawne dla zamiany wskaźników w umowach już zawartych. Nowe zasady będą dostosowane do przepisów unijnych ujętych w tzw. Rozporządzeniu BMR.Działania związane z reformę wskaźnikową można śledzić na Banki w Polsce.