W „Studiu Kołobrzeg” mówiliśmy o ważnych i ciekawych sprawach dotyczących miasta i jego okolic.

Poszukiwacz skarbów Dominik znalazł już ślubne obrączki, iphona, telefony i wiele innych rzeczy. Przeszukuje plaże specjalistycznym sprzętem. Niektóre rzeczy udaje się zwrócić właścicielowi. To hobby, ale także nagroda za znalezienie, tzw. znaleźne. Dostaje też podziękowania. Jest Włochem, mieszka w Polsce i poszukuje nie tylko skarbów.

poszukiwacz skarbów - Dominik

915 poległo bezpośrednio w walkach, 392 zmarło w wyniku ran odniesionych podczas walk, 120 zaginęło bez wieści a 3 zginęło w wypadkach bezpośrednio w okresie walk o miasto. To obecna lista 1430 nazwisk poległych, zmarłych i zaginionych w walkach o Kołobrzeg żołnierzy.

W 2023 roku Muzeum Oręża Polskiego przystąpiło do publikacji biogramów tych żołnierzy, do dziś opracowano 300 z nich.

Projekt jest realizowany na podstawie istniejących ksiąg poległych, w tym „Kołobrzeskiej Księgi Poległych” dr. Hieronima Kroczyńskiego, jednocześnie sprawdzając dane w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego, Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowego w Koszalinie czy archiwach Federacji Rosyjskiej.

Dzięki zdobytym w ten sposób informacjom oraz dzięki osobom z całej Polski, które kontaktują się z muzeum, udało się poprawić wiele błędów dotyczących służby wojskowej niektórych żołnierzy, dat, kwestii pochówków, stopni wojskowych.

Udało się też pozyskać zdjęcia dwóch żołnierzy, którzy polegli w walkach o Kołobrzeg w marcu 1945 roku. Dziś Muzeum w sumie posiada zdjęcia 40 takich żołnierzy.

materiał Małgorzaty Abramowicz

Jak każdego roku organizacje pożytku publicznego działające w Kołobrzegu otrzymały dotacje miejskie na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Na uroczystym podpisaniu umów przedstawicieli tych organizacji z prezydent miasta Anną Mieczkowską był Mariusz Wolański. Umowy z miastem podpisało łącznie 17 stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego. Rozdysponowano łącznie ponad 300 tysięcy złotych.

materiał Mariusza Wolańskiego

O genezie słów: post, pokuta, spowiedź, wojna postu z karnawałem rozmawiają językoznawca z UMK w Toruniu dr Sebastian Żurowski i Jarosław Banaś.

„Słownik na fali”