fot. arch. prk24.pl

Zaproszenie Arkadiusza Wilmana przyjęli: zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie Marcin Żełabowski, przewodniczący Zachodniopomorskiej Rady „Platforma Przemysłu Przyszłości” Robert Bodendorf oraz prezes Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej Paweł Gajdzica.

Marcin Żełabowski - zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

Ostatnio pod wiaduktem kolejowym przy ul. Szczecińskiej w Koszalinie utknął samochód ciężarowy. Tego typu zdarzenia mają miejsce kilka razy w roku. Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie podjął decyzję o nowym oznakowaniu. Marcin Żełabowski, zastępca dyrektora Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie poinformował, że w najbliższym czasie w pobliżu problematycznego dla kierowców obiektu pojawią się kolejne oznaczenia. - Po konsultacji z panią dyrektor, podjąłem decyzję, żeby wprowadzić nowe oznakowanie - tzw. migające, czyli znak informujący o wysokości obiektu, w formie LED-ów. Jeżeli się uda, to jeszcze w tym roku powinniśmy je zamontować, z obu stron obiektu. Przez obiekt przy ulicy Szczecińskiej w Koszalinie mogą przejeżdżać samochody poniżej 3,1 metra. Przed i bezpośrednio na wiadukcie ustawione są stosowne znaki ostrzegające o wysokości.

Marcin Żełabowski - zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

Robert Bodendorf - przewodniczący Zachodniopomorskiej Rady „Platformy Przemysłu Przyszłości"

Platforma Przemysłu Przyszłości w Koszalinie powstała w oparciu o rządowy program „Przemysł 4.0”, wspierający nowe technologie. Robert Bodendorf, przewodniczący Zachodniopomorskiej Rady „Platformy Przemysłu Przyszłości” opowiedział o funkcji i celu fundacji rządowej. - Jednym z głównych celów inicjatywy jest wzmocnienie kompetencji kadr dla przemysłu przyszłości. Są to programy szkoleń o nowych technologiach. Działamy na rzecz wzmocnienia polskich przedsiębiorstw produkcyjnych. Realizujemy ten cel, tworząc mechanizmy współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach między podmiotami rynkowymi zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej. Podejmowane działania mają angażować firmy do sieciowej współpracy i współtworzenia nowych wartości.

Robert Bodendorf - przewodniczący Zachodniopomorskiej Rady „Platforma Przemysłu Przyszłości”

Paweł Gajdzica - prezes Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej

Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej otrzymało darowiznę od Polskich Linii Kolejowych. Paweł Gajdzica, prezes Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej wyznał, że to duże wsparcie: - Polskie Linie Kolejowe przekazały nam darowiznę w postaci ponad 4 kilometrów szyn oraz zestawu elementów mocujących. Wyeksploatowane elementy infrastruktury poszłyby na złom, u nas zyskają drugie życie i pozwolą utrzymać dobry stan torów.

Paweł Gajdzica - prezes Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej