twitter.com/luteranie
W trakcie 11. sesji XIV kadencji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce opowiedziano się za ordynowaniem kobiet na księży. Uchwała wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r

W Centrum Luterańskim w Warszawie w dniach od 15 do 17 października odbywa się 11. sesja XIV kadencji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. W trakcie obrad zajęto się m.in. kwestią ordynacji kobiet na księży.

- Za wnioskiem Synodalnej Komisji Kobiet głosowało 45 osób, 13 było przeciw, 1 głos był wstrzymujący. Zgodnie z procedurą, uchwalenie wniosku dotyczącego zmiany Zasadniczego Prawa Wewnętrznego wymaga uzyskania większości 2/3 głosów - poinformowała rzecznik Kościoła Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska.

Bp Jerzy Samiec powiedział PAP, że Kościół Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce posiada urząd duchownego, który jest realizowany w trzech posługach: diakona, prezbitera i biskupa. - Do tej pory mieliśmy możliwość dopuszczenia do posługi diakona mężczyzn i kobiet. Natomiast do posługi prezbitera, powszechnie nazywanego księdzem, tylko mężczyzn. Natomiast decyzja synodu spowodowała, że do posługi prezbitera, czy w przyszłości biskupa, mogą być ordynowane osoby bez względu na płeć - podkreślił biskup.

Wyjaśnił, że warunkiem koniecznym do bycia ordynowanym jest posiadanie dyplomu magistra teologii ewangelickiej. W Polsce jest jedna uczelnia, która kształci w tym zakresie - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. - Naszych przyszłych duchownych kształcimy na wydziale teologicznym w sekcji ewangelickiej ChAT - zaznaczył bp Samiec. Dodał, że obecnie studiuje tam pięć młodych kobiet.

- Na razie nie wiemy, czy będą chciały pracować w Kościele, być ordynowane. Nie wiemy także, czy Kościół poszczególne osoby dopuści do służby. To są pytania otwarte, na które nie ma odpowiedzi - powiedział duchowny. Przyznał, że w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce jest kilkadziesiąt kobiet, które są absolwentkami teologii ewangelickiej.

Dyskusja na temat ordynacji kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce toczyła się z przerwami od ponad 70 lat. W 1963 roku umożliwiono absolwentkom teologii wprowadzenie w urząd nauczania kościelnego, dzięki czemu katechetki nauczały, odprawiały nabożeństwa i zajmowały się pracą duszpasterską w parafiach.

W 2008 roku Synodalna Komisja Teologii i Konfesji stwierdziła, że nie istnieją przeszkody natury teologicznej w ordynowaniu kobiet na posługę księdza.

Od 1999 r., dzięki zmianom w Pragmatyce Służbowej, kobiety w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce mogły być duchownymi w posłudze diakona. Mogły podejmować pracę charytatywną, ewangelizacyjno-misyjną oraz pomocniczą służbę Słowa Bożego (m.in. prowadzenie nabożeństw, ślubów i pogrzebów, sprawowanie sakramentów, od 2016 r. także Sakramentu Komunii Świętej), nie miały jednak możliwości samodzielnego prowadzenia parafii.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce liczy ok. 62 tys. wiernych skupionych w sześciu diecezjach. Ponad połowa luteranów mieszka na Śląsku Cieszyńskim, gdzie pierwsze trendy reformacyjne dotarły wkrótce po wystąpieniu Marcina Lutra w 1517 r. Już 40 lat później książę cieszyński Wacław III Adam po raz pierwszy zezwolił na objęcie przez ewangelickiego kapłana wolnej parafii - w Puńcowie.

PAP/kc