Osoby z niepełnosprawnością w Polsce napotykają na liczne utrudnienia i bariery. Z tego powodu są szczególnie narażone na wykluczenie społeczne. Chociaż trzeba przyznać, że w ciągu ostatnich lat obserwuje się stopniowy wzrost ich udziału na rynku pracy.

Aktywizacja zawodowa to nic innego, jak działania podejmowane przez różne instytucje (w tym w największym stopniu przez powiatowe urzędy pracy), mające na celu pomóc znaleźć pracę osobom z niepełnosprawnościami, których sytuacja na rynku pracy jest zdecydowanie trudniejsza. Naszym gościem był Andrzej Rozbicki - osoba z niepełnosprawnością.

materiał Beaty Góreckiej

Praca to chyba najlepszy sposób na aktywizację społeczną i dotyczy to dosłownie wszystkich, niezależnie od wieku, czy predyspozycji umysłowych lub fizycznych.

Ostatni rok pokazał, że praca zdalna to szansa dla osób z niepełnosprawnością do odnalezienia się na rynku pracy. Wielu z nich zyskuje ostatnio nowe możliwości zatrudnienia dzięki pracy zdalnej. Przykładem jest projekt firmy BPO Network „Belfer w sieci”, który powstał z myślą o nauczycielach z niepełnosprawnościami. Szczegóły w rozmowie Joanny Lejtan z Iwoną Lewandowską.

materiał Joanny Lejtan

Stworzenie stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością wiąże się dla przedsiębiorcy zarówno z określonymi korzyściami, jak i pewnymi obowiązkami. Jak zatem przekłada się to na sytuację na rynku pracy? Z tym bywa różnie - mówi Anna Ginda, pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych w koszalińskim Urzędzie Miejskim.

materiał Tomasza Trana

Zajrzeliśmy również do Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie. Jak rzeczywiście jest z ofertami pracy, z chęcią pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością i wreszcie z aktywizacją tych osób? O tym w rozmowie z Henrykiem Kozłowskim dyrektorem koszalińskiego pośredniaka.

materiał Renaty Pacholczyk