fot. gov.pl
Ministerstwo Cyfryzacji zachęca, aby przed wyjazdem w okresie wakacyjnym upewnić się, że nasz paszport jest ważny. Wiele osób o tym zapomina, gdyż dokument trzeba aktualizować również w momencie zmiany danych, np. nazwiska po ślubie.

Paszport, jak każdy dokument, ma datę ważności, lecz nie jest to jedyny moment, kiedy traci on ważność. Może go unieważnić utrata polskiego obywatelstwa, zgubienie bądź kradzież dokumentu czy zmiana danych (imienia, nazwiska, płci, daty urodzenia czy numeru PESEL).

W razie zmian w imieniu i nazwisku paszport pozostaje ważny przez 120 dni. Gdy zmienia się data urodzenia, płeć czy numer PESEL dokument od razu traci ważność.

Aby wyrobić nowy paszport, wystarczy udać się do urzędu paszportowego w kraju lub za granicą. Należy zabrać ze sobą ważną fotografię, dowód opłaty – jeśli nie płacimy na miejscu, choć nie wszystkie urzędy taką możliwość oferują. Warto również wziąć zaświadczenie o konieczności noszenia okularów, jeśli jest ono wymagane. Wniosek wypełnia urzędnik na podstawie danych z rejestru. Wymagany jedynie jest podpis na specjalnym urządzeniu.

PAP/ar