https://samorzad.pap.pl

O północy weszło w życie rozporządzenie o czasowym zakazie przebywania przy granicy z Białorusią. Obejmuje on odcinek ponad 60 kilometrów wzdłuż granicy. Na odcinku 44 kilometrów zakaz obowiązuje 200 metrów od granicy, a na odcinku 16 kilometrów strefa ma około dwóch kilometrów od granicy.

Rozporządzenie podpisał minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak. Obejmuje zasięg działania placówek Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych oraz Czeremsze. Zakaz będzie obowiązywał przez 90 dni.

Ministerstwo spraw wewnętrznych zapewnia, że obszar strefy nadgranicznej został ograniczony do niezbędnego minimum.

„Obszar strefy objętej zakazem nie obejmuje co do zasady miejscowości i szlaków turystycznych, tak, aby skutki wprowadzonych ograniczeń były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, turystów i innych podmiotów prowadzących działalność zawodową” - napisano w komunikacie.

Wprowadzenie zakazu przebywania na określonym terenie „ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osobom postronnym, a także funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i żołnierzom oraz ograniczenie aktywności działań grup przemytniczych, ułatwiających proceder nielegalnej migracji” - uzasadnia MSW.

IAR/aś