fot.prk24.pl

Zaproszenie Renaty Pacholczyk przyjęli: dyrektor Państwowego Urzędu Pracy w Koszalinie Henryk Kozłowski, Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie Ewelina Kolanowska-Wrońska oraz Halina Michalak ze stowarzyszenia Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Bobolicach.

Dyrektor Państwowego Urzędu Pracy w Koszalinie - Henryk Kozłowski

Henryk Kozłowski przedstawił statystyki dotyczące bezrobocia w Koszalinie i powiecie: - Stopa bezrobocia w Koszalinie wyniosła 4,6 procent, czyli poniżej średniej krajowej, a w powiecie koszalińskim - 10,6 procent.

- Ofert, w których pracodawca deklaruje, że jest zainteresowany także pracownikiem z Ukrainy jest coraz więcej. Większość z nich to oferty pracy dla fachowców, a jedynie pojedyncze są dla osób bez kwalifikacji. Często wymagana jest też znajomość języka polskiego, która umożliwia komunikację ze współpracownikami - dodał Henryk Kozłowski.

dyrektor Państwowego Urzędu Pracy w Koszalinie - Henryk Kozłowski

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie - Ewelina Kolanowska-Wrońska

13 maja rozpoczął się program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”, który potrwa do piątku. Ewelina Kolanowska-Wrońska podkreśliła, że celem programu jest propagowanie wśród uczniów niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy.

- Bezpieczeństwo na budowie to nie tylko kwestia przestrzegania przepisów i noszenia odpowiedniej odzieży ochronnej. To kompleksowy proces, który wymaga zaangażowania wszystkich biorących w nim udział stron - powiedziała Ewelina Kolanowska-Wrońska. - Pomimo zaawansowanych technologii i środków bezpieczeństwa, wypadki na budowie wciąż stanowią realne zagrożenie dla pracowników.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie - Ewelina Kolanowska-Wrońska

Stowarzyszenie Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Bobolicach - Halina Michalak

Gmina Bobolice, Tychowo i Biały Bór wspólnie zaczęły tworzyć gminne rady seniorów w ramach projektu „Czas na nas”. Halina Michalak opowiedziała o szczegółach: - Projekt zakłada zasięg regionalnej i ponadregionalnej współpracy samorządów i organizacji pozarządowych oraz upowszechnianie idei partycypacji.

- Gminne rady seniorów są ważną częścią lokalnej społeczności. Ponadto stanowią doskonały czynnik aktywizujący osoby starsze. W starzejącym się społeczeństwie rady seniorów mogą być ważnym źródłem informacji dla władz lokalnych w zakresie polityki senioralnej - podkreśliła.

Stowarzyszenie Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Bobolicach - Halina Michalak

rp/lp