fot. Anna Winnicka/prk24

Uczą się samodzielności, odpowiedzialności, zarządzania finansami, ale też własnym czasem. To tylko niektóre z korzyści wynikających z mieszkania osób z zespołem Downa w mieszkaniach wspomaganych i treningowych prowadzonych przez koszalińskie koło PSONI. O bezpieczeństwo lokatorów takich mieszkań dba trener.

Karolina i Marcin przyjaźnią się, wspomagają i pragną zamieszkać w takim mieszkaniu na stałe. Niepełnosprawność intelektualna nie musi być bowiem przeszkodą na drodze do samodzielnego życia. Jest jednak warunek - rodzice muszą odważyć się wypuścić swoje dorosłe, niepełnosprawne dzieci spod opiekuńczych skrzydeł.

Reportaż Anny Winnickiej „Droga do samodzielności”.

Posłuchaj

Anna Winnicka „Droga do samodzielności”