W „Studiu Kołobrzeg” mówiliśmy o ważnych i ciekawych sprawach dotyczących miasta i jego okolic.

Lodówka społeczna funkcjonuje w Kołobrzegu od kilku miesięcy. Powstała z inicjatywy starosty kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego. Każdy z nas, jeśli ma w nadmiarze jakąkolwiek żywność, która nie jest przeterminowana, może ją tutaj przynieść. Każdy z nas może też z zasobów tej lodówki skorzystać. Od niedawna grupa uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich - mieszkańców internatu, przy budynku którego lodówka jest zlokalizowana, postanowiła się nią zaopiekować, zadbać o czystość, skontrolować czy żywność nie jest przeterminowana.

materiał Mariusza Wolańskiego

Kolejna sprawa dotyczy kontrowersji wokół finansowania Centrum Kultury i Promocji w Zieleniewie. Część radnych gminy Kołobrzeg jest przeciwko finansowaniu Centrum. Swoje stanowisko wyraziło dziewięcioro radnych na zwołanej w środę konferencji prasowej. Radni, uzasadniając swoje zdanie, wskazali, że gmina chce przeznaczyć milion złotych na centrum kultury. Zastrzeżenia wzbudziło zarówno planowane wynagrodzenie dyrektora placówki, jak i sam konkurs na to stanowisko. Radni uważają, że projektem powstania Gminnego Centrum Promocji i Kultury powinna zająć się nowa rada i nowo wybrany wójt już po wyborach.

materiał Jarosława Banasia

„Oficyna Kołobrzeskich Poetów i Malarzy” to cykliczna prezentacja twórczości autorów zrzeszonych głównie w Stowarzyszeniu Kołobrzeskich Poetów. Tegoroczna edycja odbyła się w Laboratorium Kultury Adebar.

materiał Mariusza Wolańskiego

Zgodnie z zapowiedzią, wracamy do tematu dziur w jezdniach. Na czym polega procedura ich łatania i dlaczego jest to robione z tak marnym skutkiem?

materiał Jarosława Banasia