fot. prk24.pl

Zaniepokojeni pojawiającymi się w przestrzeni publicznej projektami nowej ustawy medialnej, która przewiduje łączenie rozgłośni regionalnych z oddziałami TVP, przesłaliśmy „List Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia” do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także do Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Radiowcy podkreślają w liście potrzebę istnienia niezależnych formalno-prawnie regionalnych rozgłośni Polskiego Radia. Zwracają też uwagę na ich ogromy dorobek, potencjał oraz społeczną i kulturową rolę, jaką odgrywają w regionach.

Wskazują oni ponadto na konieczność odpartyjnienia mediów służby publicznej oraz zaznaczają, że wśród propozycji krążących w przestrzeni publicznej są też bardzo ważkie propozycje rozwiązania tych problemów, dotyczące finansowania mediów i ich oddzielenia od świata polityki. Apelują również, by w pracach nad ustawą medialną uczestniczyli przedstawiciele rozgłośni regionalnych Polskiego Radia.

„List Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia” jest oddolną inicjatywą pracujących w nich ludzi. Podpisało się pod nim 741 osób - dziennikarze, realizatorzy, technicy, informatycy, pracownicy pionów administracyjnych z 14 regionalnych rozgłośni, czyli około 61 % wszystkich zatrudnionych.

fot. 1
fot. 2