fot. arch. prk24

W kolejnym wydaniu „Wieczornych spotkań” odpowiemy na pytania dotyczące rad seniorów, m.in. jakie mają prawa, obowiązki i jak współpracują z samorządami.

W Bobolicach, Białym Borze i Tychowie trwają prace nad powstaniem gminnych rad seniorów, które będą miały charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Rady będą tworzyć przedstawiciele osób po 60. roku życia oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w tym organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Anna Winnicka spotkała się z Haliną Michalak - koordynatorką projektu Gminnych Rad Seniorów.

materiał Anny Winnickiej

Proces powstawania gminnych rad seniorów realizowany jest w ramach projektu „Czas na nas - dialog obywatelski i partycypacja w wybranych powiatach Województwa Zachodniopomorskiego”. Rady seniorów będą reprezentować głos i potrzeby seniorów oraz seniorek w kontaktach z włodarzami gmin, jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami. Anna Winnicka spotkała się w tej sprawie z Robertem Falaną - burmistrzem Tychowa.

materiał Anny Winnickiej

Rada seniorów jest ciałem o charakterze doradczym. Przepisy nakładają na rady gmin powyżej 20 tysięcy mieszkańców obowiązek utworzenia rady seniorów w sytuacji, kiedy z wnioskiem o powołanie wystąpi 100 mieszkańców. W województwie zachodniopomorskim większość miast ma powołane tego typu rady. Tak też jest w Białogardzie.

O działalności rady, planach, sukcesach a także w jaki sposób była i jest tworzona Tomaszowi Tranowi opowiedział Henryk Lipnicki, przewodniczący rady seniorów w Białogardzie.

materiał Tomasza Trana