fot.

Senator Kazimierz Kleina, jako członek Delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, wielokrotnie brał udział w misjach obserwacyjnych wyborów w państwach bloku wschodniego. Swoje doświadczenia zawarł w najnowszej książce.

„Parlamentarna obserwacja wyborów w ramach OBWE: Azja Centralna, Kaukaz Południowy, Europa Wschodnia. Raporty obserwatora (1999-2022)” to pozycja, która przybliża funkcjonowanie procesów i systemów wyborczych w państwach dawnego bloku sowieckiego. Jak przyznał autor książki Kazimierz Kleina, oprócz raportów z przebiegu konkretnych wyborów, publikacja przedstawia także systemowe zmiany, jakie zaszły w poszczególnych krajach na przestrzeni lat.

- Jestem przedstawicielem Senatu RP w Zgromadzeniu Parlamentarnym OBWE w Europie, którego rolą jest m.in. obserwacja wyborów w poszczególnych krajach powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego - wyjaśnił w rozmowie z Radiem Koszalin senator Kazimierz Kleina.

- Naszym zadaniem - jako obserwatorów krótkoterminowych - jest obserwacja przebiegu samych wyborów. Pojawiamy się w różnych komisjach wyborczych, towarzyszymy członkom komisji podczas liczenia głosów czy ich przewozu do okręgowych komisji - tłumaczył. - Następnie przygotowujemy raporty, wypełniamy formularze i zgłaszamy uwagi do obserwatorów długoterminowych - to eksperci, którzy od wielu miesięcy przyglądają się procesom wyborczym w danym kraju. Na podstawie tych uwag przygotowywany jest raport informujący m.in., czy według OBWE wybory mają znamiona demokratycznych, czy jednak naruszone zostały pewne standardy. Przedstawiane są wówczas również rekomendacje, co należy zmienić w systemie wyborczym danego kraju - dodał.

Pytany, czy podczas misji był świadkiem nadużyć, senator Kleina zdradził: - W książce nie zarzucam poważnych nadużyć w trakcie samych wyborów. Nasze największe zastrzeżenia dotyczyły zwykle etapu poprzedzającego wybory, czyli między innymi ograniczenia możliwości rejestracji kandydatów, czy równomiernego dostępu do mediów publicznych w trakcie kampanii wyborczej.

Więcej o książce „Parlamentarna obserwacja wyborów w ramach OBWE: Azja Centralna, Kaukaz Południowy, Europa Wschodnia. Raporty obserwatora (1999-2022)” w rozmowie Marcina Kamińskiego z Kazimierzem Kleiną.

red.

Posłuchaj

rozmowa Marcina Kamińskiego z Kazimierzem Kleiną