Środowy program poświęciliśmy pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedszkolakom oraz uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W polskim systemie edukacji jest 280 tys. dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z tego 35 proc. dzieci doświadcza problemów psychologiczno-pedagogicznych, 9 proc. dzieci do 18. roku życia ma stwierdzone zaburzenia psychiczne. Co trzeci uczeń obejmowany jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Mamy też rekordowe środki na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. To prawie 2,5 mld złotych na dodatkowe zatrudnienie 20 tys. psychologów i specjalistów w szkołach i przedszkolach.

Niestety, brakuje chętnych, by obsadzić etaty specjalistów. Jak wyliczają eksperci - chodzi o prawie 30 proc. stanowisk. Aż 450 gmin deklaruje, że nie mają zatrudnionego ani jednego specjalisty w tych dziedzinach. Zdecydowanie bardziej optymistyczne dane podawane są m.in. przez kuratoria.

Jak podkreśla Bogusław Ogorzałek, zachodniopomorski wicekurator oświaty, reakcja resortu edukacji na braki kadrowe była szybka.

rozmowa z Bogusławem Ogorzałkiem, zachodniopomorskim wicekuratorem oświaty

Zeszłoroczna nowela ustawy Prawo oświatowe zwiększyła liczbę specjalistów, których muszą zatrudniać placówki oświatowe. Problem w tym, że, jak przewidywali w zeszłym roku dyrektorzy szkół, nie ma chętnych, by te etaty obsadzić. Bariery to m.in. kwestie dotyczące wynagrodzenia, a także zbyt mała liczba specjalistów na rynku pracy - podkreśla Krzysztof Stobiecki, dyrektor Wydziału Edukacji koszalińskiego Urzędu Miejskiego.

Krzysztof Stobiecki, dyrektor Wydziału Edukacji UM w Koszalinie

Organizacja i udzielanie pomocy psychologicznej w szkole jest jednym z jej zadań statutowych, które określa ustawa Prawo Oświatowe, jak i rozporządzenia ministra edukacji narodowej. Od prawie roku obowiązują przepisy, na mocy których zwiększono liczbę specjalistów, których muszą zatrudniać placówki oświatowe. Jak sobie poradził ze zmianą przepisów Zespół Szkół nr 10 w Koszalinie, popularna "samochodówka"? Na to pytanie Tomaszowi Tranowi odpowiedział Robert Reinert, wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego.

Robert Reinert, wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego ZS nr 10 w Koszalinie