fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/ Polskie Radio Koszalin
fot. Jarosław Ryfun/prk24

Dziś z okazji jubileuszu zorganizowano uroczystą galę w Filharmonii Koszalińskiej. Były przemówienia i gratulacje, wyróżnienia dla zasłużonych pracowników i wręczenie dyplomów naukowcom, którzy zdobyli tytułu doktorów i doktorów habilitowanych.

Jak powiedziała rektor Politechniki Koszalińskiej prof. Danuta Zawadzka, święto uczelni to też okazja do podkreślenia jej obecnej roli. - Po 55 latach Politechnika Koszalińska uczestniczy z powodzeniem w projektach krajowych i międzynarodowych. Chcemy brać udział w projektach bardzo ważnych dla Polski, polskiej gospodarki i systemu edukacji wyższej w Polsce - zaznaczyła. Wiele z tych edukacyjnych działań to odpowiedź na bieżące potrzeby na rynku pracy, np. kształcenie kadr dla sektora energetycznego.

Coraz silniejszą współpracę PK z firmami i instytucjami z całego regionu podkreślał też Piotr Huzar, przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Koszalińskiej i prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo - Handlowej. - Cieszymy się, że uczelnia wsłuchuje się w potrzeby przedsiębiorców - powiedział, dodając, że kooperacja na linii edukacja wyższa - regionalne firmy obu stronom przynosi wymierne korzyści. - Dzięki temu rozwijał się będzie cały region Pomorza Środkowego. Zależy nam na tym, by młodzież chciała tutaj studiować i pracować - stwierdził.

Kacper Teterka, przewodniczący Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej podkreślił, że koszalińska uczelnia to dobre miejsce do studiowania. - Jesteśmy mocną uczelnią regionalną, która ma bardzo indywidualne podejście do studenta i świetnych specjalistów w swoich dziedzinach - powiedział.

Politechnika Koszalińska powstała, jako Wyższa Szkoła Inżynierska, w 1968 roku. Dotychczas jej mury opuściło ponad 55 tysięcy absolwentów. Obecnie na sześciu wydziałach Politechniki Koszalińskiej kształci się ponad 5 tysięcy studentów.

ap/zas

Posłuchaj

Kacper Teterka, przew. Parlamentu Studentów PK Piotr Huzar, przew. Rady Uczelni PK, prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo - Handlowej prof. Danuta Zawadzka, rektor PK