fot. PAP/Lech Muszyński

Zakończył się egzamin ósmoklasistów z matematyki - drugi z trzech egzaminów, które w tym tygodniu piszą uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej. We wtorek pisali egzamin z języka polskiego, w czwartek czeka ich egzamin z języka obcego.

Po południu Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne mają ujawnić na swoich stronach internetowych arkusze egzaminacyjne z tego przedmiotu.

Dyrektor CKE Marcin Smolik powiedział, że dzisiejszy egzamin przebiegł spokojnie.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca br. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie, 12-14 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

PAP/zas