fot. pixabay
Opieka wytchnieniowa to element systemu pomocy społecznej. Jest czasową usługą opiekuńczą nad osobą niesamodzielną.

Zarówno weekendowa, kilkudniowa, czy kilkunastodniowa opieka w zastępstwie za opiekuna faktycznego jest możliwa w związku ze zdarzeniem losowym, potrzebą załatwienia spraw życia codziennego lub odpoczynkiem opiekuna faktycznego. Oznacza to, że wyznaczone przez powiat placówki mogą czasowo przejąć opiekę nad chorym w formie usług opiekuńczych i usług specjalistycznych.

Jak wygląda to w praktyce? Na początek zajrzeliśmy do Sianowa. Tu ze wsparcia w ramach opieki wytchnieniowej od kilku lat korzystają mieszkańcy gminy. Program realizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jak powiedziała kierowniczka placówki Elżbieta Ałtyn, te minione edycje pokazały, jak bardzo jest oczekiwana jest ta pomoc.

materiał Renaty Pacholczyk

Opieka wytchnieniowa jest niezwykle ważna, zarówno dla dzieci, osób niepełnosprawnych jak i ich rodziców.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie od kilku lat realizuje program „Opieki Wytchnieniowej”. Opiekunowie osób niepełnosprawnych z tej gminy korzystają z niego coraz chętniej, chociaż na początku były z ich strony duże obawy.

Obecnie projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. O szczegółach Tomaszowi Tranowi opowiedziała Kornelia Liśkiewicz, dyrektor placówki.

materiał Tomasza Trana

Ośrodki całodobowej opieki wytchnieniowej są bardzo potrzebne. Niestety, w Koszalinie nie ma takiego obiektu, chociaż mówi się o jego utworzeniu od lat. Problemem są przede wszystkim finanse i wykwalifikowana kadra - uważa Izabela Stec, przewodnicząca koszalińskiego koła.

materiał Joanny Lejtan

Od lat opiekę wytchnieniową umożliwia Caritas. Anna Winnicka spotkała się ks. Tomaszem Rodą - dyrektorem Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

materiał Anny Winnickiej