fot. prk24.pl
Wakacje za pasem, planujemy wyjazdy, często zagraniczne. Należy jednak pamiętać, że warto się zabezpieczyć na wypadek nieoczekiwanych wypadków czy kłopotów zdrowotnych. Na ten temat w popołudniowym wydaniu „Studia Bałtyk” Anna Popławska rozmawiała z Małgorzatą Koszur, rzecznikiem prasowym zachodniopomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

- Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia nas do bezpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w nagłej sytuacji w państwach Unii Europejskiej, przez które przejeżdżamy lub w których spędzamy wakacje. Pomoc uzyskamy na takich zasadach jak obywatele danego kraju - powiedziała Małgorzata Koszur.

Wniosek o EKUZ można złożyć na pięć sposobów: osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, Internetowego Konta Pacjenta, poczty tradycyjnej lub elektronicznej (tylko w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ).

EKUZ otrzymają osoby ubezpieczone - pracujące lub na emeryturze - oraz nieubezpieczone, które jednak prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień - np. dzieci do lat 18.

Karta wydawana jest bezpłatnie, a jej ważność to nawet dwadzieścia lat. Więcej informacji na stronie internetowej NFZ-etu.

red./rz

Posłuchaj

rozmowa Anny Popławskiej z Małgorzatą Koszur, rzecznik prasową zachodniopomorskiego NFZ-etu