fot. pixabay.com
Morze Bałtyckie jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych akwenów na Ziemi. Dlatego tak ważne są działania zapobiegające degradacji środowiska morskiego i odtwarzające jego ekosystem.

Transport morski, rybołówstwo, turystyka - to niektóre sektory zależne od Bałtyku, których obecność i rozwój nie będą możliwe bez jego należytej ochrony.

Mikołaj Troczyński z polskiego oddziału World Wide Fund for Nature zaznaczył, że ochrona wód morskich to między innymi ograniczenie tego, co dzieje się na otwartym morzu, a tam - według eksperta - dzieje się naprawdę źle.

materiał Renaty Pacholczyk

Transport w światowym handlu opiera się w 90 proc. na żegludze morskiej. Jej udział wzrósł od 1970 roku o 400 proc. Jak transport wodny wpływa na nasze środowisko? Na to pytanie odpowiedział Ariel Wojdylewski, zastępca głównego inspektora Inspektoratu Ochrony Środowiska Morskiego w Szczecinie.

materiał Beaty Góreckiej

Stacja Morska im. profesora Krzysztofa Skóry Uniwersytetu Gdańskiego na Helu zajmuje się badaniami warunków życia bałtyckich populacji fok i morświnów oraz edukacją w zakresie ochrony zwierząt. Jak tłumaczy Iwona Pawliczka, główne zagrożenia zarówno dla fok i morświnów są związane z coraz gorszą dostępnością siedlisk.

materiał Joanny Lejtan