fot. pixabay.com
Osób aktywnych zawodowo powyżej 60. roku życia przybywa. W grudniu 2020 roku pracujących emerytów było o prawie 35 proc. więcej niż w grudniu 2015 roku.

Z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego przez GUS wynika, że w drugim kwartale 2021 roku aktywnych zawodowo było ok. 725 tys. osób w wieku poprodukcyjnym, 478 tys. z nich pracowało w pełnym wymiarze czasu pracy.

Okazuje się też, że seniorzy czują się niedocenieni na rynku pracy, 57 proc. seniorów czuje się gorzej traktowanych, a prawie 70 proc. widzi się jako ofiarę jakiejś formy wykluczenia społecznego. Więcej w rozmowie z dr Agnieszką Wincewicz, kierownik zespołu ekonomii behawioralnej Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

materiał Renaty Pacholczyk

Motywacji dla seniorów do pozostania na rynku pracy jest wiele. Część z nich to osoby, które dopiero całkiem niedawno odkryły, czego chcą od życia. Po wielu latach pracy w jednym miejscu postanawiają kompletnie zmienić profesję lub dopiero teraz znajdują czas, by się dokształcać i zdobywać nowe kompetencje, dzięki czemu robią karierę. W naszym kraju nie brakuje również osób, które chcą pozostać na rynku pracy jak najdłużej, bo wiedzą, że z przyczyn finansowych nie mogą pozwolić sobie na szybkie przejście na emeryturę.

Teresa Labisch jest prezesem koszalińskiego stowarzyszenia seniorów VivaMy, ma także trójkę wnuków i działkę, a do tego - mimo że jest już w wieku emerytalnym - nadal pracuje i ma z tego wiele satysfakcji.

materiał Joanny Lejtan

Jak wielu emerytów przechodzi na emeryturę po osiągnięciu wieku i lat pracy? Jakie są tendencje? Na te pytania odpowiedział Karol Jagielski, rzecznik zachodniopomorskiego ZUS-u.

materiał Beaty Góreckiej

Najwyższy odsetek pracujących wśród seniorów ma województwo mazowieckie. Wskaźnik zatrudnienia w grupie powyżej 60. roku życia ukształtował się w tym regionie na poziomie 17,9 proc. Najniższy udział pracujących wśród osób starszych odnotowano w województwach śląskim (10,2 proc.) i lubelskim (12,5 proc.). W miastach w 2020 roku bierni zawodowo seniorzy stanowili 85,1 proc. osób starszych.