fot. Adria Jakubik
Gala Organizacji Pozarządowych ma na celu promowanie działań lokalnych organizacji, docenianie ich sukcesów, a także zachęcanie innych mieszkańców do aktywności.

W Filharmonii Koszalińskiej wyróżniono i nagrodzono organizacje działające w rejonie koszalińskim. Organizatorem wydarzenia jest Pracownia Pozarządowa. Prezes Monika Widocka podkreśliła, że to bardzo ważne wydarzenie, które wyraża wdzięczność koszalińskim działaczom społecznym.

- Władze Koszalina już osiem lat temu zarządziły, że 7 października każdego roku będzie świętem organizacji pozarządowych. Jest to święto wszystkich fundacji, stowarzyszeń i ludzi je tworzących; społeczników i wolontariuszy. Są to ludzie, bez których nasze miasto nie byłoby takie samo. Gala jest po to, by im podziękować.

Tytuł Honorowego Lidera NGO 2021 za całokształt działań na rzecz Koszalina od 1964 r. nadano Koszalińskiemu Towarzystwu Społeczno - Kulturalnemu.

Laureatem w  kategorii Koszaliński Lider NGO 2021 za inicjatywę „Utworzenia  przedszkola przyjaznego dzieciom” zostało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział  Okręgowy w Koszalinie. Bartosz Zabrocki z TPD podkreślił, że organizacja jest otwarta na nowatorskie działania. - Czujemy się docenieni, pomimo tego, że jesteśmy już organizacją z dużym doświadczeniem. W tym roku obchodzimy nasz jubileusz - to już 75 lat. Wciąż tworzymy nowe inicjatywy, to wielka radość, że możemy nimi pozytywnie zaskoczyć mieszkańców Koszalina.

W związku z obchodzonym obecnie Rokiem Koszalińskiej Kultury na scenie nie zabrakło lokalnych artystów. Podczas uroczystości przyznano również wiele wyróżnień.

Zapraszamy do wysłuchania materiału.

aj

fot. AJ
fot. AJ
fot. AJ
fot. AJ
fot. AJ
fot. AJ
fot. AJ
fot. AJ
fot. AJ
fot. AJ
fot. AJ
fot. AJ
fot. AJ
fot. AJ
fot. AJ
fot. AJ
fot. AJ
fot. AJ
fot. AJ
fot. AJ

Posłuchaj

materiał Adrii Jakubik