fot. MSWiA
W piątek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Przewodniczącym komisji został wiceszef MSWiA, pełnomocnik Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym, koszaliński poseł PiS-u Paweł Szefernaker.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele ministerstw oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Podczas pierwszego posiedzenia ustalono kwestie organizacyjne oraz harmonogram dalszych prac.

Paweł Szefernaker powiedział Polskiemu Radiu Koszalin, że komisja zajmie się podziałem pieniędzy w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych: - Wspólnie z ekspertami Banku Gospodarstwa Krajowego i w porozumieniu z przedstawicielami samorządów będziemy pracować nad tym, aby inwestycje, które zostały zgłoszone przez samorządy mogły być jak najszybciej rozpoczęte. Samorządy złożyły wnioski na 93 miliardy złotych. To pokazuje, jak wiele jest do zrobienia. W ramach pierwszego naboru rozpocznie się realizacja inwestycji wartych 20 miliardów złotych. Drugi nabór ogłoszony zostanie w październiku.

Polityk podkreślił, że preferowane będą inwestycje realne i potrzebne lokalnym społecznościom: - Muszą to być inwestycje proporcjonalne do wielkości i możliwości danej jednostki samorządu terytorialnego. Muszą to też być realne plany, bo nie może być tak, że rozpocznie się dana inwestycja, a za jakiś czas okaże się, że jest problem z jej realizacją. Chcemy, by tych inwestycji było jak najwięcej i by w pierwszych naborach rozpoczęły się one we wszystkich gminach.

Wiceszef MSWiA zapowiedział, że rozstrzygnięcia dotyczące pierwszego naboru w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych zapadną w najbliższych tygodniach: - Wnioski są już wstępnie zaopiniowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Teraz zajmie się nimi komisja, która będzie pracować codziennie przez najbliższe tygodnie. Decyzje będą zapadać możliwie jak najszybciej, ponieważ włodarze samorządów przygotowują budżety na kolejny rok i muszą wiedzieć, ile pieniędzy zarezerwować w nich na wkład własny. Mamy nadzieję, że najpóźniej do końca października rozstrzygniemy pierwszy nabór.

Przedstawiciel ziemi koszalińskiej w rządzie przypomniał, że gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne mogą liczyć na dodatkowe pieniądze: - Dla naszego regionu istotne jest to, że w Polskim Ładzie będzie dodatkowy komponent inwestycyjny dla gmin popegeerowskich, co ogłosił premier Mateusz Morawiecki podczas dożynek w Bobolicach. Przed nami czas realizacji inwestycji, na które członkowie lokalnych społeczności czekali przez lata - dróg, sieci wodno-kanalizacyjnych, czy rozwoju infrastruktury turystycznej. Dlatego ważna jest tutaj dobra współpraca rządu z samorządem. Mam nadzieję, że doświadczenie, które zdobyłem jako przewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego pozwoli na to, by wspólnie z samorządowcami móc pracować efektywnie i wybrać te inwestycje, które są rzeczywiście dla nich najważniejsze.

Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

ap/PAP/ar

Posłuchaj

rozmowa Anny Popławskiej z wiceministrem Pawłem Szefernakerem