fot. pixabay.com
Nasi goście rozmawiali m.in. o tym, jak można połączyć biznes z misją, a przy tym pozyskać na to środki.

Pierwszego lipca ruszyła ostatnia rekrutacja do projektu wspierającego tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu „SZOWES - OWES” w regionie koszalińskim. To wielka szansa dla osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem czy długotrwale bezrobotnych. O tym, jak można połączyć biznes z misją, a przy tym pozyskać na to środki opowiedziała Anna Szczepańska - koordynatorka merytoryczna Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

materiał Tomasza Trana

Wsparcie na jedno miejsce pracy wynosi 22 000 zł. Wnioski o przyznanie środków na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego można składać do 23 lipca 2021 r. w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

„Firmę prowadzi się po to by czuć satysfakcję i dumę z tego co się robi. By zaspokajać potrzebę robienia solidnych, dobrze przygotowanych rzeczy. By tworzyć nowe projekty, zostawiać świat lepszym niż się zastało. By widzieć sens w pracy, oddalić od siebie wypalenie zawodowe, rozumieć dlaczego nasza praca i wysiłek są potrzebne, jak wpływają na nas (właścicieli), klientów, pracowników i jak realnie zmieniają otoczenie.”

Prowadzi się także po to, by pomagać innym. I dotyczy to zarówno dużego biznesu, jaki i tego bardzo małego, czy na przykład spółdzielni socjalnych. Firmę prowadzi się by spełniać także misję. Czy jest to trudne? Posłuchajmy koszalińskiego przedsiębiorcy Roberta Bodendorfa. Jest przedsiębiorcą od ponad 20 lat. To twórca dwóch spółek informatycznych, ale i prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

materiał Renaty Pacholczyk

W budynku dawnego Domu Kultury w Karlinie, Spółdzielnia Socjalna Feniks we współpracy z Gminą Karlino tworzy Zakład Aktywności Zawodowej. Powstanie tu ekologiczna pralnia, w której zatrudnienie znajdzie 25 osób z niepełnosprawnością. Aby zapewnić bezpieczeństwo i pomoc pracownikom ZAZ, zatrudniony zostanie także asystent, opiekun, psycholog, doradca zawodowy, rehabilitant, pielęgniarka oraz lekarz.

materiał Anny Winnickiej