Pieskie życie z ... psem | Źródło: Małgorzata Durska, Adam Iwaszkiewicz

Więźniowie z wysokimi wyrokami opiekowali się trudny psami ze schroniska - to program readaptacji społecznej w goleniowskim Zakładzie Karnym. Trening taki przynosi ogromne korzyści obu stronom - skazani mają nauczyć się cierpliwości i odpowiedzialności, program ma pomóc w adopcji czworonogów. I o tym właśnie jest film „Sfora”.