fot. KMP w Koszalinie

Mundurowi kontrolowali miejsca zaznaczane przez mieszkańców na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, informowali mieszkańców jak zabezpieczyć swoje mienie przed kradzieżą oraz reagowali na popełniane wykroczenia.

Pierwszorzędnym zadaniem było ujawnianie sprawców wykroczeń najbardziej uciążliwych dla lokalnej społeczności oraz reagowanie na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Policjanci informowali też mieszkańców o potrzebie właściwego zabezpieczenia piwnic i pozostawionego w nich mienia.

Mundurowi sprawdzali okolice sklepów, gdzie zwracali szczególną uwagę na głośno zachowujące się grupy młodzieży oraz osoby spożywające alkohol. Podczas patrolowania ulic adepci i ich starsi służbą koledzy byli widoczni w miejscach, które zostały zaznaczane przez mieszkańców na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą „Bezpieczna ulica - bezpieczna dzielnica” przeprowadzili dzielnicowi z II koszalińskiego komisariatu wspólnie z adeptami ze Szkoły Policji w Słupsku.

KMP w Koszalinie/aś