fot. sppila.policja.gov.pl
W pilskiej Szkole Policji trwa kolejny już kurs Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL). Specjaliści z kilkunastu krajów szkolą się i wymieniają doświadczeniami m.in. w przesłuchiwaniu osób zaangażowanych w proceder przemytu migrantów.

Jak powiedział Polskiemu Radiu Koszalin podkomisarz Dariusz Szęfel ze Szkoły Policji w Pile, chodzi zarówno o przesłuchania sprawców, jak i ofiar tego procederu.

- Skupiamy się na samej czynności związanej z przesłuchaniem osób, które biorą udział w nielegalnym procederze oraz osób, które mogą stać się jego ofiarami. Takie przesłuchania muszą być zaplanowane, muszą do nich być dobrane odpowiednie środki. Należy też pamiętać o wyłapywaniu zachowań, które sprawcy mogą wykorzystać, by wprowadzić funkcjonariuszy w błąd – wyjaśnił podkom. Szęfel.

W szkoleniu biorą udział przedstawiciele 15 krajów UE i państw stowarzyszonych. Podkom. Dariusz Szęfel wyjaśnił, że chodzi w nim przede wszystkim o wymianę doświadczeń i wypracowanie technik pozwalających jeszcze skuteczniej zwalczać proceder związany z przemytem migrantów. Podkreślił, że to kwestie ważne w kontekście bezpieczeństwa granic.

Jak dodał, mając na uwadze obecną sytuację na granicy polsko-białoruskiej, ale także trwający od lat proceder handlu ludźmi, trzeba pamiętać, że problem przemytu migrantów będzie narastał. - Jako Polska jesteśmy członkiem UE. Zewnętrzne granice Unii są często przekraczane przez osoby, które chcą się dostać na teren Europy w sposób niezgodny z prawem. To problem, z którym będziemy się borykać.

Kurs w Szkole Policji w Pile zakończy się w piątek. Biorą w nim udział funkcjonariusze zajmujący się sprawami przemytu migrantów, urzędnicy służb migracyjnych przeprowadzający rozmowy z migrantami oraz funkcjonariusze straży granicznej i urzędów imigracyjnych.

pg/zn

Posłuchaj

materiał Przemysława Grabińskiego podkomisarz Dariusz Szęfel o problemie przemytu migrantów podkomisarz Dariusz Szęfel o uczestnikach szkolenia podkomisarz Dariusz Szęfel o szkoleniu