fot. Laura Połczyńska/Polskie Radio Koszalin

Susza rolnicza występuje na terenie 14 województw - poinformował Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w swoim pierwszym tegorocznym raporcie. Niedobór wody dotyczy zbóż jarych i ozimych, truskawek i krzewów owocowych.

„W pierwszym okresie raportowania tj. od 21 marca do 20 maja 2024 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, była ujemna, wynosiła - 92 mm” - czytamy w raporcie IUNG.

Największe niedobory wody - jak podano - wystąpiły na terenach Niziny Śląskiej oraz Wyżyny Lubelskiej i Małopolskiej, a także we wschodniej części Niziny Wielkopolskiej. Najmniejsze niedobory wody były w woj. południowych oraz północnych. W sumie susza wystąpiła w 14 województwach, z wyjątkiem woj. małopolskiego i podkarpackiego.

Niedobór wody dotyczył czterech upraw: zbóż jarych, zbóż ozimych, truskawek i krzewów owocowych.

Największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw zbóż jarych; wystąpiła w 1025 gminach, to ponad 41 proc. gmin Polski. Suszę notowano na obszarze ok. 8 proc. gruntów ornych kraju.

Jeśli chodzi o truskawki, susza dotknęła uprawy w 684 gminach (27 proc. gmin Polski), głównie na terenie województw: lubelskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i łódzkiego.

„W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w pierwszym okresie raportowania stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski, powodujące straty w plonach monitorowanych upraw przynajmniej o 20 proc. w stosunku do plonów uzyskanych w przeciętnych wieloletnich warunkach pogodowych” - poinformował IUNG.

PAP/aś