Posługiwał się nierzetelnymi fakturami, ale mandatu nie straci. Sąd umorzył sprawę wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Szczecineckiego.

Marcin K. został skazany na początku roku za przestępstwo o charakterze karno-skarbowym. Zarzucano mu, że posługując się nierzetelnymi fakturami, które potwierdzały nieprawdziwe zdarzenia gospodarcze, miał zawyżyć swoje koszty przychodu i uszczuplić należności podatkowe na łączną kwotę ponad 45 tys. złotych. Za to Sąd Rejonowy w Szczecinku ukarał go karą grzywny w wysokości 10 tys. złotych.

Sąd drugiej instancji zakwestionował takie rozstrzygnięcie i zdecydował o warunkowym umorzeniu postępowania. W uzasadnieniu podano, że oskarżony uregulował swoje zaległości podatkowe, a w ciągu sześciu lat od zdarzenia nie popełnił żadnego wykroczenia finansowego.

Wyrok jest prawomocny.

ms/zas