fot. pixabay.com

Połowa przebadanych młodych ludzi wyobraża sobie, że w przyszłości będzie pracować na etacie, w tym 10 procent w rolach kierowniczych, a 37 procent chciałoby podjąć niezależną formę zatrudnienia - wynika z badania fundacji „THINK!”. Autorzy dodali, że 24 procent badanych chce prowadzić własną firmę.

Jak wynika z raportu „Aspiracje ludzi młodych odnośnie do ich przyszłej kariery zawodowej”, połowa badanych respondentów (w wieku 18-30 lat) chciałoby w przyszłości pracować na etacie, 10 proc. aspiruje do stanowisk kierowniczych, natomiast 37 proc. preferuje niezależne formy zatrudnienia, w tym 13 proc. chciałoby pracować jako freelancerzy, natomiast 24 proc. zamierza założyć własną działalność. Wśród osób planujących prowadzić własną firmę - 2/3 badanych już ma pomysł na biznes.

W przypadku branży, 21 proc. respondentów wskazała na pracę w handlu i usługach, 13 proc. na sektor informatyki i technologii, 12 proc. w dziedzinie zdrowia i medycyny, a 10 proc. w budownictwie i inżynierii.

Zdaniem autorów, młodzi ludzie oczekują satysfakcji z życia zawodowego, elastyczności działania, stabilności zatrudnienia oraz możliwości rozwoju zawodowego. Dla 20 proc. badanych ważna jest forma zatrudnienia, a połowa respondentów preferuje pracę zdalną. Wśród korzyści jakich oczekują od pracy, w 21 proc. wskazało na dobre zarobki, a 18 proc. na możliwość rozwoju.

Wśród umiejętności, które młodzi ludzie uważają za atrakcyjne na rynku pracy, 37 proc. z badanych wskazało umiejętności specjalistyczne, techniczne czy organizacyjne, natomiast 17 proc. możliwość ciągłego kształcenia i rozwoju, kompetencje personalne - 21 proc., a 12 proc. psychiczną odporność na stres. Co trzeci respondent zadeklarował, że stale aktualizuje swoją wiedzę, a co 6 osoba uczy się języków programowania i wykorzystywania sztucznej inteligencji.

Badani zapytani o uczenia się umiejętności zawodowych wskazali: doświadczenie zdobyte w pracy (31 proc.), szkolenia stacjonarne (24 proc.) oraz zajęcia wyjaśniające zastosowanie wiedzy teoretycznej. Wśród problemów z nauką nowych umiejętności potrzebnych do pracy, co 9 uznała, że takich nie posiada. Co siódmy respondent wskazał na brak interakcji, jak również nudę i monotonię tradycyjnych zajęć. W badaniu wskazano także na rozbieżność między teorią a praktyką (13 proc.) oraz konieczność zapamiętywania informacji bez faktycznego zrozumienia (12 proc.). W kwestii materiałów edukacyjnych, 55 proc. korzysta z internetu i pomocy online (np. filmy instruktażowe). Co 6 badany podkreślił znaczenie szkoleń i kursów - zarówno stacjonarnych, jak i tych online - dodali autorzy.

Wśród form zachęty do dodatkowej edukacji, co trzeci badany wskazał korzyści finansowe, np. podwyżka po skończeniu kursu, możliwość awansu lub lepsze warunki zatrudnienia (14 proc.), osobiste ambicje 13 proc, natomiast wsparcie organizacyjne od pracodawcy, np. dofinansowanie zadeklarowało 10 proc., a praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności w pracy dla 8 proc.

W przypadku prowadzenia własnego biznesu, 32 proc. zadeklarowało chęć zatrudniania pracowników, natomiast 28 proc. stawia na działalność jednoosobową, a 18 proc. chciałoby pracować w formie freelancera. Ankietowani zapytani o czynniki, które wpływają na sukces w prowadzeniu firmy, wskazali dobry pomysł na biznes (15 proc.), posiadanie odpowiedniego biznesplanu (5 proc.) oraz umiejętności zarządzania czasem i zasobami (11 proc.). Istotna jest także znajomość rynku i branży (17 proc.), zdobycie kapitału początkowego (17 proc.) oraz ciągły rozwój własnych umiejętności i adaptacja do zmian na rynku - dodali autorzy. Wśród kwestii charakteru przedsiębiorcy wskazali dyscyplinę i wytrwałość (16 proc.), zaangażowanie i poświęcenie (15 proc.) oraz innowacyjność i kreatywność (11 proc.) i odwagę wobec ryzyka (8 proc.). Autorzy dodali, że średni wiek osoby zakładającą własną działalność to ok. 35 lat.

W raporcie zwrócono uwagę, że wyniki w obecnym badaniu wskazują na nieduże zmiany w aspiracjach zawodowych młodych ludzi, w porównaniu z danymi z października 2022 r. Wtedy na rynku pracy widoczny był wpływ pandemii COVID-19, wojny w Ukrainie oraz "Polskiego ładu" (rządowe zmiany w systemie podatkowym - PAP). W porównaniu do ubiegłej edycji badania, odsetek zamierzających pracować wyłącznie na własny rachunek spadł z 37 proc. na 31 proc. - poinformowali autorzy.

W badaniu wzięło udział 1246 dorosłych Polaków w wieku 18 do 24 lat (51 proc. badanych) oraz 25-30 lat (49 proc.).

PAP/aś