fot. pixabay.com
Ministerstwo Zdrowia przekazało, że 3 930 lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskali kwalifikacje na Ukrainie, otrzymało pozytywną decyzję w związku ze złożeniem wniosku o umożliwienie im pracy na terytorium Polski po lutym 2022 roku. Ta decyzja stanowi podstawę do ubiegania się w Naczelnej Izbie Lekarskiej o Prawo Wykonywania Zawodu.

Z tego 3 606 to liczba lekarzy i lekarzy dentystów, którzy otrzymali pozytywne decyzje według procedury art. 61 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 237 lekarzy i lekarzy dentystów otrzymało pozytywne decyzje według procedury na czas i miejsce, a 87 lekarzy i lekarzy dentystów według procedury warunkowe Prawo Wykonywania Zawodu (PWZ).

Jednocześnie resort zaznaczył, że do jego zadań należy wydawanie decyzji, która stanowi podstawę do ubiegania się w Naczelnej Izbie Lekarskiej o PWZ, które to umożliwia podjęcie pracy w Polsce.

MZ przypomniało, że cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego UE okręgowa rada lekarska, na podstawie decyzji Ministerstwa Zdrowia, przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza lub prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty (art. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty) na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce jego wykonywania wskazane w tej decyzji (ust. 2a, 2e) lub warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty (ust.9, warunkowe prawo dotyczy okresu w którym obowiązuje stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii).

Warunkowe prawo wykonywania zawodu, które dotyczy tylko obywateli Ukrainy, można otrzymać decyzją według procedury zawartej w art. 61 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Resort wyjaśnił, że lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał PWZ na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym, wykonuje świadczenia zdrowotne przez okres 1 roku pod nadzorem opiekuna będącego lekarzem posiadającym specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny wyznaczonego przez kierownika podmiotu.

Natomiast lekarz lub lekarz dentysta, który uzyskał PWZ na wykonywanie warunkowego prawa wykonywania zawodu, posiadający dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, może uzyskać zgodę na samodzielne wykonywanie zawodu po 3 miesiącach wykonywania zawodu pod nadzorem odpowiednio lekarza albo lekarza dentysty posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty.

Jednak, jeśli lekarz nie posiada dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty, może uzyskać zgodę na wykonywanie zawodu przez cały okres zatrudnienia pod nadzorem lekarza albo lekarza dentysty posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty.

Ministerstwo Zdrowia przekazało również, że od 24 lutego 2022 r. szef resortu wydał 1978 pozytywnych decyzji pielęgniarkom i położnym z Ukrainy, z czego 77 w procedurze na określony zakres czynności, czas i miejsce (75 pielęgniarek i 2 położne) oraz 1 901 w procedurze o warunkowe PWZ (1 649 pielęgniarek i 252 położne).

Resort wyjaśnił, że pielęgniarka lub położna, która otrzymuje decyzję w trybie na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, wykonuje zawód przez okres roku pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej wyznaczonej przez kierownika podmiotu.

Natomiast w trybie warunkowego prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej - pielęgniarka lub położna może otrzymać pozwolenie na samodzielne wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej w podmiocie leczniczym na okres 5 lat, z zastrzeżeniem, że przez pierwsze 3 miesiące zatrudnienia wykonywać będzie zawód pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej, jeżeli spełnia wymóg posiadania co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego jako pielęgniarka lub położna, uzyskane w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

W przypadku osoby, która nie spełnia takich wymogów, otrzymuje ona pozwolenia na wykonywanie zawodu pod nadzorem innej pielęgniarki lub położne przez cały okres zatrudnienia – 5 lat.

PAP/mt