fot. pixabay.com
W dzisiejszej audycji porozmawialiśmy o wykluczeniu rówieśniczym, czyli o sytuacji, w której dziecko zostaje odcięte od grupy, a to później okazuje się, że ma ogromne konsekwencje dla jego rozwoju. Szukaliśmy odpowiedzi na pytania: Co w takiej sytuacji robić? Jak pracować z dziećmi i młodzieżą? Jak wspierać dziecko wykluczone z grupy rówieśniczej?

Niski poziom zachowań prospołecznych, wysoki poziom agresji, wysoki poziom nieuwagi i niedojrzałości zachowań, wysoki poziom lęku - to tylko niektóre przyczyny odrzucenia rówieśniczego. Czym jest odrzucenie rówieśnicze i jak radzić sobie z wykluczeniem?

O to Anna Winnicka zapytała w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie.

materiał Anny Winnickiej

Przynależność do grupy rówieśniczej jest ważnym elementem rozwoju społecznego dziecka. Wykluczenie w środowisku rówieśniczym - szkolnym i pozaszkolnym - wywołuje trudne dla dziecka emocje. W efekcie może prowadzić do jego społecznego wycofania. Można jednak temu zaradzić, stosując oddziaływania profilaktyczne, o czym przekonują Oliwia Brzezińska i Monika Korpowska pracujące z dziećmi w świetlicach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie.

rozmowa Renaty Pacholczyk z Oliwią Brzezińską i Moniką Korpowską z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie

Lekceważenie, brak poczucia przynależności, odrzucenie, omijanie, wyśmiewanie. Niestety, tego typu sytuacje często zdarzają się w grupach rówieśniczych np. wśród uczniów szkół podstawowych czy średnich. Specjaliści mówią o tzw. wykluczeniu rówieśniczym, które jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem. A jak to wygląda w szkołach? Na czym dokładnie polega i jak z nim walczyć?

O tym Tomaszowi Tranowi opowiedziała Agnieszka Dybza-Zienowicz, pedagog w Zespole Szkół nr 9 w Koszalinie.

Agnieszka Dybza-Zienowicz, pedagog w Zespole Szkół nr 9 w Koszalinie