fot.prk24.pl

Zaproszenie Mateusza Sienkiewicza przyjęli: Paweł Mikołajewski - burmistrz Białego Boru oraz Roman Fons - kierownik Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Paweł Mikołajewski - burmistrz Białego Boru

Białoborscy radni postanowili, że od przyszłego roku podatek od nieruchomości za mieszkania wyniesie zero złotych. Ma to być element polityki prorodzinnej: - Trend demograficzny jest taki, że ubywa nam mieszkańców i chcemy, aby zerowy podatek od mieszkań był pierwszym elementem różnych działań, mających zachęcić ludzi, aby osiedlali się w naszej gminie. Samorząd ma wiele wydatków i nie da się nie zmieniać stawek podatkowych, ale można - a wręcz trzeba - szukać przyjaznych dla mieszkańców rozwiązań.

Paweł Mikołajewski - burmistrz Białego Boru

Roman Fons - kierownik Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku

Roman Fons na antenie Polskiego Radia Koszalin opowiedział o działalności ośrodka, który pod koniec października zyskał nową siedzibę: - Do ośrodka kuratorskiego kierowani są nieletni, którzy weszli na drogę przestępczą lub są zagrożeni demoralizacją. Bez działalności ośrodka zazwyczaj taka młoda osoba była objęta np. nadzorem kuratora sądowego. Kurator przychodził do takiego nieletniego przynajmniej raz w miesiącu i rozmawiał z nim w domu, w obecności rodziców. Możliwość odbycia szczerej rozmowy o tym, co się dzieje, rzadko się zdarzała, już nie mówiąc o tym, że nie mieliśmy realnego wpływu na umoralnienie zachowania takiej młodej osoby.

Roman Fons - kierownik Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku