Nowi członkowie Trybunału Stanu zostali wybrani we wtorek przez Sejm bezwzględną większością głosów. Kandydaturę Piotra Zientarskiego zgłosił klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej.

Sejm wybrał Piotra Łukasza Juliusza Andrzejewskiego i Jacka Dubois na zastępców przewodniczącego Trybunału Stanu. Posłowie wybrali też 16 członków TS, wśród nich jest Piotr Zientarski, adwokat z Koszalina.

Po wyborze Piotr Zientarski powiedział Polskiemu Radiu Koszalin, że TS to organ, w którym zasiadają osoby, które są prawniczymi autorytetami: - Cieszę się, że jestem w tym gronie. Pierwsze skrzypce w przyszłej aktywności trybunału musi jednak odebrać Sejm, bo to on stawia konkretne osoby przed Trybunałem Stanu. Parlamentarzyści jasno i wyraźnie deklarują konsekwencję w tym temacie.

Piotr Zientarski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, był senatorem czterech kadencji i posłem na Sejm IX kadencji z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

W latach 80. bronił działaczy opozycyjnych i był doradcą oraz pełnomocnikiem biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Ignacego Jeża.

W latach 2007-2015 reprezentował Senat RP w Krajowej Radzie Sądownictwa, a w latach 2009-2015 przewodniczył Komisji Ustawodawczej. Stworzył kilkaset poprawek do ustaw ustrojowych i kodeksowych. Dwukrotnie odznaczony Medalem Ministra Sprawiedliwości w uznaniu zasług w realizacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz wkładu w rozwój praworządności w Polsce.

Jest autorem i redaktorem naukowym kilkudziesięciu publikacji naukowych w zakresie prawa konstytucyjnego.

IAR/red.

Posłuchaj

Piotr Zientarski