fot.prk24.pl

Zaproszenie Przemysława Grabińskiego przyjęli: Andrzej Stec - lider Szlachetnej Paczki rejonu Wałcz oraz Anna Czerniewicz - naczelnik spraw społecznych w Urzędzie Miasta w Wałczu.

Andrzej Stec - lider Szlachetnej Paczki rejonu Wałcz

Ponad półtora miliona Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Do tego dochodzi znaczny wzrost cen produktów w sklepach. Wolontariusze i darczyńcy Szlachetnej Paczki wspierają każdą rodzinę, która znalazła się w potrzebie. Jak przekazał Andrzej Stec, pomoc w ramach Szlachetnej Paczki to odpowiedź na konkretne potrzeby: - Paczki trafiają do osób znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu choroby, starości, osamotnienia czy wypadku. Do rodzin trafiamy poprzez ośrodki pomocy społecznej, Caritas lub sąsiadów.

Andrzej Stec

Anna Czerniewicz - naczelnik spraw społecznych w Urzędzie Miasta w Wałczu

Anna Czerniewicz opowiedziała o „Diagnozie problemów społecznych”. Dokument powstał w oparciu o badania przeprowadzone zarówno wśród wałeckich uczniów, jak i dorosłych mieszkańców Wałcza. - Badania dały nam szczegółowy obraz w zakresie m.in. uzależnień i dostępności używek. Alarmujący jest duży wskaźnik uczniów, którzy zwrócili uwagę na bezproblemowy dostęp do zakupu alkoholu i jego popularność wśród mieszkańców. Spory problem stanowi również częste użycie elektronicznych papierosów. W dokumencie odniesiono się też do uzależnień behawioralnych i przemocy wśród młodzieży - podsumowała.

Anna Czerniewicz cz.2
Anna Czerniewicz cz.1