fot. pixabay

Niepełnosprawność narządów ruchu nie przeszkadza w uprawianiu wielu dyscyplin. Osoby niewidome mogą biegać lepiej od widzących, a te z niepełnosprawnością psychiczną mogą zdobywać paraolimpijskie medale. Co wyróżnia te osoby? O tym w dzisiejszej audycji.

Często budujemy nad osobami z niepełnosprawnością „klosz”, który powoduje, że takie osoby stają się po latach „niepełnosprawne” także społecznie. A to już jest bardzo niebezpieczny stan. Niedopuszczanie dzieci z niepełnosprawnościami do sportu jest doskonałym przykładem tego zjawiska.

Trzeba jednak pamiętać, że sport to nie tylko medale i wyniki; to codzienny trud, emocje, walka ze swoimi ograniczeniami fizycznymi.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul.Rzecznej w Koszalinie przykłada się dużą wagę do wychowania fizycznego i udziału dzieci i młodzieży w imprezach sportowych. Pracę nauczycieli i rozwój młodzieży wspiera stowarzyszenie Olimpiady Specjalne. Jeden z wychowanków ośrodka zdobył nawet medal na Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w tym roku w Berlinie.

Sportowców z Rzecznej odwiedziła Joanna Lejtan.

materiał Joanny Lejtan

Zespół Szkół nr12 w Koszalinie to placówka, w której kształcą się dzieci i młodzież m.in. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, a także ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Tu doskonale wiedzą, że sport stanowi ważne ogniwo zarówno w nauczaniu, jak i w terapii młodych ludzi. Wzmacnia dzieci i młodzież pod kątem fizycznym, jak i niesie korzyści natury psychologicznej. Jest również istotnym elementem walki z wykluczeniem. O tym Tomaszowi Tranowi opowiedziała Paulina Tracz, nauczycielka wychowania fizycznego w placówce.

materiał Tomasza Trana