fot. Jarosław Rochowicz/Polskie Radio Koszalin

18 października to Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. O tym, jak wygląda walka z tym okrutnym przestępstwem, mówili w audycji „Na Dobry Dzień” eksperci.

Gośćmi Adrian Adamowicza i Jarosława Rochowicza byli mjr Straży Granicznej Tomasz Nowak, naczelnik Wydziału Pierwszego Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej SG w Warszawie oraz płk Straży Granicznej Krzysztof Muzyczuk, kierownik Zakładu Operacyjno-Rozpoznawczego Wyższej Szkoły Straży Granicznej w Koszalinie.

- Nie ma profilu ofiary handlu ludźmi, może się nią stać każdy człowiek. Przestępcy wykorzystają jego krytyczną sytuację, trudne warunki, długi, ale także konflikt w rodzinie, bunt nastolatki, bezdomność, uzależnienia - mówił mjr SG Tomasz Nowak. Procederowi „sprzyjają” też konflikty zbrojne oraz migracje.

- Ludzie są mamieni lepszym życiem, lepszymi zarobkami, pod presją czasu podejmują decyzje o zmianie miejsca pobytu, a potem rzeczywistość jest zupełnie inna od tej, jaką im obiecywano - dodał major. Ofiary handlu ludźmi zmuszane są do niewolniczej pracy, dokonywania przestępstw, trafiają do sexbiznesu.

Polska niestety, nie jest wolna od tego typu zdarzeń. Jest dla przestępców krajem docelowym, tranzytowym, Polacy są też ofiarami.

Płk SG Krzysztof Muzyczuk podkreślił, że aby skutecznie ścigać osoby, które trudnią się tym przestępstwem, trzeba umiejętnie dotrzeć do ofiar, które niejednokrotnie nie chcą mówić o swoich traumatycznych przeżyciach.

- Duża w tym rola naszej uczelni - powiedział, dodając, że w szkoleniu funkcjonariuszy ważne są takie kwestie jak umiejętność przeprowadzenia empatycznej rozmowy z przerażonym, nieufnym, zamkniętym w sobie człowiekiem, stąd cały wachlarz szkoleń i warsztatów organizowanych przez m.in. przez koszalińską WSSG.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

aa/jr/zas

Posłuchaj

„Na Dobry Dzień”: major Straży Granicznej Tomasz Nowak, pułkownik Straży Granicznej Krzysztof Muzyczuk