W „Studiu Kołobrzeg” mówiliśmy o ważnych i ciekawych sprawach dotyczących miasta i jego okolic.

W Kołobrzegu przebudowywane jest miejskie targowisko. Nie udało się go oddać do użytkowania zgodnie z planem, czyli w maju. Kupcy się tam przeniosą w sierpniu, ale już teraz atmosfera wokół targowiska zrobiła się gorąca. Stawki za wynajęcie miejsca na starym-nowym placu znacznie wzrastają. Zapłacić trzeba będzie nie jak do tej pory około 10zł za m2 miesięcznie, a nawet pięciokrotność tej kwoty. Kupcy chcieli podyskutować o stawkach, być może negocjować ich wysokość. Niestety, o pieniądzach nikt z nimi nie chciał rozmawiać. Zostali postawieni przed faktem dokonanym. Dwugłos w tej sprawie przygotował Sławomir Kamola.

materiał Sławomira Kamoli

Trwa rozbudowa miejskiego żłobka Krasnal. To jedna z ważniejszych społecznie, miejskich inwestycji. Jest duża szansa, że po zakończeniu prac nie tylko podniesie się standard świadczonych usług, ale przede wszystkim całkowicie przestanie istnieć problem umieszczenia dziecka w miejskiej placówce. O szczegółach Mariusz Wolański rozmawiał z Michałem Kujaczyńskim, rzecznikiem prezydent Kołobrzegu.

rozmowa z Michałem Kujaczyńskim

W delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie podpisano umowy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki pozyskanym pieniądzom, w Kołobrzegu wybudowana będzie droga rowerowa przy ulicy Grzybowskiej za ponad 2 miliony złotych. Druga inwestycja to remont nawierzchni i budowa ronda przy ulicy Jedności Narodowej za 11 milionów złotych. Dofinansowanie rządowe to 50 procent wartości obu zadań. Tematem zajął się Mariusz Wolański.

materiał Mariusza Wolańskiego

Gośćmi „Otwartej Anteny” był Marek Młynarczyk prezes Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Koszalińska 32 w Kołobrzegu oraz Krzysztof Plewko, radny niezależny Rady Miejskiej w Kołobrzegu.

Marek Młynarczyk - prezes Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Koszalińska 32 w Kołobrzegu

Marek Młynarczyk w rozmowie z Jarosławem Banasiem ocenił Raport o Stanie Miasta. Zauważył, że samorząd Kołobrzegu nie odnotowuje w budżecie miasta wkładu wsparcia finansowego pochodzącego z programów rządowych, a także „promuje” wydawanie budżetowych pieniędzy w jednej ze stacji telewizyjnych.

Równocześnie zwrócił uwagę na rosnące opłaty za wywóz śmieci i niesprawiedliwy sposób naliczania opłat od mieszkańców, mówiąc o „wadliwych ustawowo sposobach doboru taryf” i porównując to z powszechnymi w Europie rozwiązaniami. - Płacimy za odbiór śmieci na podstawie zużycia wody, a nie na podstawie wytwarzanych w gospodarstwach domowych śmieci - argumentował.

„Otwarta Antena”: Marek Młynarczyk

Krzysztof Plewko - radny niezależny Rady Miejskiej w Kołobrzegu

Radny Krzysztof Plewko odniósł się do proponowanych przez spółkę Zieleń Miejską cenników opłat targowych. Powołując się na swoją interpelację, ocenił, że zarówno prezydent miasta, jak i prezes spółki „mijają się z prawdą”. Radny przedstawił dokumenty, zapytania i odpowiedzi. Zaapelował o konsultacyjne spotkanie z użytkownikami targowiska. Do tematu będziemy wracać.

„Otwarta Antena”: Krzysztof Plewko