fot. Jarosław Banaś/prk24
Katarzyna Pechman ze Stowarzyszenia Katolicka Inicjatywa Kulturalna i Stowarzyszenia Tradycji Katolickiej im. św. Karola Boromeusza, Barbara Aściukiewicz, radna powiatu kołobrzeskiego (PiS) i Sławoj Kigina ze Stowarzyszenia Przywracania Pamięci „Kołobrzeg 80” byli gośćmi „Otwartej Anteny” w „Studiu Kołobrzeg”.

- „Razem przy św. Janie Pawle II” to zgromadzenie, które odbędzie się w Kołobrzegu 2 kwietnia. W formie religijno-artystycznej zostanie publicznie zaprezentowane stanowisko wobec ataków podważających autorytet św. Jana Pawła II - poinformowali goście w pierwszej części rozmowy.

Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 20.45 na dziedzińcu ratusza miejskiego i potrwa do godz. 21.20. Przygotowuje je: Akcja Katolicka, Katolicka Inicjatywa Kulturalna, Kołobrzeski Klub „Gazety Polskiej”, Stowarzyszenie Tradycji Katolickiej im. św. Karola Boromeusza, Komisja Międzyzakładowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenie Przywracania Pamięci „Kołobrzeg 80”.

Zakończy je Apel Jasnogórski, po odśpiewaniu którego uczestnicy przejdą pod tablicę upamiętniającą wizytę kardynała Karola Wojtyły w Kołobrzegu, znajdującą się na murze bocznym bazyliki mariackiej. Tam, zapalając świece i oddając się modlitewnej zadumie, uczczona zostanie 18. rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Tę część zgromadzenia poprowadzą członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii pw. WNMP. Organizatorzy proszą o zabranie ze sobą świec lub zniczy, a także flag papieskich i narodowych.

- Tym samym Kołobrzeg dołącza się do ogólnopolskiej akcji organizowanej w ramach I Marszu Papieskiego w Warszawie i w wielu innych miastach Polski, by jako wspólnota wiernych podziękować za św. Jana Pawła II - mówiła Katarzyna Pechman.

W rozmowie dokonano krytycznej oceny władz samorządowych powiązanych, zdaniem Sławoja Kiginy, ze środowiskami antykatolickimi. Natomiast Barbara Aściukiewicz sygnalizowała brak zgody na publikacje szkalujące Jana Pawła II.

jb/zas

Posłuchaj

„Otwarta Antena”: o zgromadzeniu „Razem przy św. Janie Pawle II”