Konferencja ws. powołania Wyższej Szkoły Straży Granicznej w Koszalinie
Rozpoczynamy drogę do powołania wyższej uczelni dedykowanej funkcjonariuszom Straży Granicznej. Uczelnia powstanie na bazie znakomitego Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Osobą upoważnioną do dalszych działań ze strony kierownictwa jest minister Paweł Szefernaker - powiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Jak przekazał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, koszaliński poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szefernaker, głównym zadaniem uczelni będzie kształcenie przyszłych studentów na kierunku Bezpieczeństwo granicy państwowej. - Będzie to jedyna tego rodzaju uczelnia w Polsce - zaznaczył wiceszef MSWiA i dodał, że rekrutacja rozpocznie się jeszcze jesienią bieżącego roku, natomiast uroczysta inauguracja odbędzie się w 2024 roku.

Absolwenci pierwszego stopnia WSSG, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, otrzymają tytuł zawodowy licencjata oraz stopień młodszego chorążego Straży Granicznej.

- Uzupełnienie istniejącego już systemu szkoleń w postaci wprowadzenia studiów zawodowych pierwszego, a w dalszej perspektywie, drugiego stopnia, przez Wyższą Szkołę Straży Granicznej, stworzy możliwość kompleksowego przygotowania funkcjonariuszy pod kątem praktycznym - dodał.

Wyjaśnił, że głównym zadaniem uczelni, na pierwszym etapie rozwoju, będzie prowadzenie studiów na kierunku: Bezpieczeństwo granicy państwowej.

- W chwili obecnej ośrodek w Koszalinie dysponuje niezbędną infrastrukturą do uruchomienia uczelni wyższej. Ale zważywszy, że liczba studentów z roku na rok będzie się powiększała, to niezbędne jest przygotowanie dodatkowej bazy logistycznej na potrzeby studentów - przekazał dodając, że Straż Graniczna już nad tym pracuje.

Wskazał, że baza dydaktyczna obecnie funkcjonująca w Ośrodku Straży Granicznej w Koszalinie, w oparciu o którą powstanie uczelnia, to ponad 40 sal dydaktycznych, ale także pływalnia, symulatory dachowania, okrętu patrolowego oraz nowoczesna strzelnica.

Paweł Szefernaker podkreślił, że jeżeli będzie taka potrzeba, to w pierwszych latach funkcjonowania uczelni, Politechnika Koszalińska będzie współpracować w zakresie przygotowania zaplecza akademickiego.

red./PAP/zn/aś