źródło: www.prezydent.pl
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu wyborczego oraz nowelę tzw. ustawy wiatrakowej - przekazała PAP we wtorek prezydencka minister Małgorzata Paprocka.

Przybędzie ok. 6 tys. komisji wyborczych

Zmiany w Kodeksie wyborczym, w intencji jej autorów, posłów PiS, mają zwiększyć dostęp do lokali wyborczych dla mieszkańców małych miejscowości i wpłynąć na zwiększenie frekwencji wyborczej.

Według noweli, wójt gminy wiejskiej lub wiejsko–miejskiej ma zapewniać bezpłatny przewóz pasażerski w postaci transportu publicznego „w celu wzięcia udziału w głosowaniu dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy lub jeżeli najbliższy przystanek komunikacyjny funkcjonującego transportu zbiorowego oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego”.

Zgodnie z nowymi przepisami, wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosownia kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania.

Jedna ze zmian zakłada „przegląd i podział” już istniejących obwodów głosowania. Na skutek zmian, jak zaznaczono w uzasadnieniu, „szacowana liczba nowych obwodowych komisji, to około 6 tysięcy”. Jak wynika ze strony PKW w wyborach parlamentarnych w 2019 r. liczba obwodów wraz z zagranicznymi wynosiła ponad 27,5 tys.

Nowelizacja zawiera też przepisy przyjęte w Sejmie jako poprawki PiS dotyczące nagrywania prac obwodowej komisji wyborczej przez mężów zaufania z wykorzystaniem własnych urządzeń rejestrujących i zakłada powstanie Centralnego Rejestru Wyborców, który ma służyć ustaleniu liczby wyborców, sporządzaniu spisów wyborców oraz spisów osób uprawnionych do udziału w referendum oraz sprawdzaniu posiadania prawa wybierania.

W ubiegły czwartek Sejm nie poparł uchwały Senatu o odrzuceniu nowelizacji Kodeksu wyborczego, następnie nowelizacja trafiła na biurko prezydenta.

Liberalizacja zasady 10H

Natomiast nowelizacja „ustawy wiatrakowej” liberalizuje tzw. zasadę 10H i jest jednym z 37 „kamieni milowych”, które Polska ma zrealizować, aby spełnić wymogi wynikające z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności do uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Rządowy projekt noweli „ustawy wiatrakowej” został wniesiony do Sejmu w lipcu ub. roku i znosił zasadę 10-krotność maksymalnej wysokości turbiny (tzw. reguła 10H). Początkowo ustalał minimalną odległość farm wiatrakowych od zabudowań na 500 m.

Jednak sejmowa komisja ds. energii przyjęła poprawkę podnoszącą tę odległość do 700 m. W takiej formie ustawa trafiła do Senatu, który przyjął poprawkę ponownie obniżającą odległość minimalną do 500 m. W ubiegły czwartek posłowie ostatecznie odrzucili tę i inne poprawki Senatu.

PAP/IAR/zas/zn

Posłuchaj

Małgorzata Paprocka, minister z Kancelarii Prezydenta (cz.1) Małgorzata Paprocka, minister z Kancelarii Prezydenta (cz.2)