W „Studiu Kołobrzeg” mówiliśmy o ważnych i ciekawych sprawach dotyczących miasta i jego okolic.

Znamy już wyniki konsultacji społecznych w sprawie przyłączenia osady Korzyścienko należącej do gminy Kołobrzeg w granice administracyjne miasta. W konsultacjach uczestniczyło 5 procent uprawnionych, z tej liczby 93 procent opowiedziało się za integracja Korzyścienka z miastem. O wnioski z tych konsultacji Mariusz Wolański zapytał zastępcę prezydenta miasta ds. gospodarczych Ewę Pełechatą.

Przypomnijmy, że już wcześniej poznaliśmy wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w tej samej sprawie, ale na terenie gminy Kołobrzeg. Tamte wyniki były dokładnie odwrotne, bo aż 96 procent głosów było przeciwnych oddaniu Korzyścienka miastu. Frekwencja była znacznie wyższa niż na terenie miasta, bo wyniosła 25 procent uprawnionych.

relacja Mariusza Wolańskiego

Zarząd województwa wygasza dzielność uzdrowiska Słoneczko w Kołobrzegu. 18 głosami za, przy 11 głosach sprzeciwu podjęta została wczoraj uchwała w sprawie rozwiązania zespołu szkół specjalnych uzdrowiska Słoneczko w Kołobrzegu oraz likwidacji wchodzących w jego skład szkół. Proces wygaszania Sanatorium Słoneczko był w Kołobrzegu obserwowany mimo zaprzeczeniom przedstawicieli zarządu województwa. W Słoneczku leczyły się dzieci z całej Polski, Słoneczko pierwszych dziecięcych pacjentów przyjęło w 1952 roku. W czasie trwającej sesji na pytania o przyszłość Słoneczka zadawane przez radnych PiS odpowiedzi nie udzielono. Dlaczego?

rozmowa Jarosława Banasia z Henrykiem Carewiczem

Kolejny etap dekomunizacji przestrzeni publicznej Kołobrzegu za nami. Usunięta niedawno ze ściany latarni morskiej płaskorzeźba, zawierająca komunistyczne symbole - sierp i młot, znalazła swoje miejsce w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

materiał Mariusza Wolańskiego