fot. arch. prk24
Koszalin wyemituje obligacje warte 120 milionów złotych. Dochody z ich sprzedaży zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę wcześniejszych zobowiązań.

- Jest to kwota, która został już zapisana w budżecie miasta. Emisja obligacji ma się odbywać w sześciu seriach po 20 mln złotych - poinformowała skarbnik miasta, Katarzyna Macko.

Decyzję w sprawie emisji obligacji mają podjąć dziś, podczas sesji, miejscy radni. Jeśli emisje zostaną wyemitowane, zadłużenie Koszalina na koniec tego roku wyniesie 425 mln złotych.

Rada ma także zdecydować o przyjęciu programu osłonowego „Korpus wsparcia seniorów”. Jak przekazał wiceprezydent Koszalina ds społecznych Przemysław Krzyżanowski, będzie to rozwinięcie działającej już w mieście teleopieki. - Aktualnie mamy 116 osób, które mają powyżej 75. roku życia, objętych teleopieką. W ramach nowego rządowego programu „Korpus wsparcia seniorów” skorzystać z tej formy pomocy będą mogły osoby w wieku od 65 lat. Oszacujemy liczbę zainteresowanych i do wojewody zostanie przesłana informacja dotycząca zapotrzebowania. Od 1 marca ten program ruszy - powiedział wiceprezydent.

Przy realizacji programu miasto będzie mogło liczyć na rządowe dofinansowanie pokrywające 80 procent kosztów.

W planie sesji jest także m.in. uchwała w sprawie przekazania mieszkań komunalnych dwóm rodzinom repatriantów z Kazachstanu.

ap/zas

Posłuchaj

Katarzyna Macko, skarbnik UM Koszalin Przemysław Krzyżanowski, w-ce prezydent Koszalina