Lucyna Gałczyńska z synem Kostkiem, koniec lat 40. XX w., fot. arch. Bogumiły Żongołłowicz

Konstanty Ildefons Gałczyński - polski poeta i tłumacz był niezwykle ciekawym i skomplikowanym człowiekiem. Tworzył wiersze, poematy, humoreski. Pisał rów­nież dla ra­dia i dla dzieci, a wiele jego wierszy to tek­sty do pięknych pio­se­nek. Prze­kła­dał Szek­spi­ra, Schil­le­ra, Lu­isa Ara­go­na i Pa­blo Ne­ru­dę.

Zarówno jego twórczość, jak i życie osobiste wzbudzało kontrowersje. Był kochany i zażarcie krytykowany. Zmarł w 1953 roku, żył tylko 48 lat.

Pisał wspaniale, kochał kobiety i alkohol, a niektóre fakty z jego życia nadal znane są tylko nielicznym. 23 stycznia mija 118. rocznica jego urodzin i przy tej okazji  chcemy państwu opowiedzieć o kobiecie, którą spotkał w 1945 roku, wkrótce po zakończeniu wojny.
To także opowieść o dziennikarskich poszukiwaniach informacji dotyczących tej znajomości w dalekiej Australii.

Autorki reportażu: Jolanta Rudnik i Bogumiła Żongołłowicz, realizacja - Adam Iwaszkiewicz.

Posłuchaj

„Pokochałem ciebie w noc błękitną...” - Jolanta Rudnik i Bogumiła Żongołłowicz