fot. pixabay.com

Centrum Usług Społecznych w Koszalinie czeka na osoby, które dadzą dzieciom pozbawionym rodzicielskiego wsparcia miłość i bezpieczeństwo. Więcej w rozmowie z Dominiką Tłuszczak, kierowniczką działu pieczy zastępczej w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie.

materiał Joanny Lejtan

Rodzinny dom dziecka to szansa na normalne funkcjonowanie nieletnich, gdy zostają oni nagle pozbawione matki i ojca. Dziecko wymaga opieki, by poznało wartości, kształtowało swój charakter i miało zapewniony dom.

materiał Anny Winnickiej