„Oko na miasto” wystawa towarzysząca III Koszalińskiemu Kongresowi Kultury | Źródło: Katarzyna Kużel, Adam Iwaszkiewicz

Jednym z trzech autorów prac, oprócz Martyny Pazery i Macieja Mazurkiewicza, jest Łukasz Waberski.