fot. www.gologora.pl

Do tej małej wioski, położonej daleko od szosy, przyjechał z Łodzi i został wybrany sołtysem. Dusza społecznika, animator wszelkich działań w sołectwie. Uważa, że podstawą demokracji jest społeczeństwo obywatelskie i wszystkie decyzje powinny być podejmowane oddolnie. O wszystkim powinni decydować ludzie - mieszkańcy. Ale w tej kwestii jest jeszcze wiele do zrobienia - mówi Marek Pietrzak, sołtys Gołogóry.

Zapraszam do wysłuchania reportażu „Idę tam, gdzie mogę coś zmienić”.

Posłuchaj

„Idę tam, gdzie mogę coś zmienić” - Renata Pacholczyk