fot. facebook.com/politechnikaKoszalin
MEiN oceniło sześć dyscyplin naukowych, w których Politechnika Koszalińska prowadzi badania z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych, społecznych oraz sztuki. W skali od A+ (najwyższej noty) do C (najniżej): uczelnia otrzymała jedną kategorię A oraz trzy kategorie B+. W pozostałych dwóch dyscyplinach Politechnika odwołuje się od otrzymanej oceny.

Dzięki wysokim notom politechnika zdobyła nowe uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego. Do tej pory w szkole doktorskiej można było kształcić się na trzech kierunkach.

- Od nowego roku akademickiego dochodzą dwie nowe dyscypliny dziedziny nauk społecznych, czyli Nauki ekonomiczne i finanse oraz Nauki o polityce i administracji. Politechnika Koszalińska będzie kształciła kolejne kadry dla nauki, jak i dla regionu. Wzmacnia to nie tylko potencjał politechniki, ale i całego Pomorza Środkowego. Będziemy kształcić doktorów, ale też prowadzić postępowania w przewodach habilitacyjnych - wyjaśnił prorektor ds. kształcenia profesor Krzysztof Wasilewski.

Dr Artur Wezgraj, kanclerz Politechniki Koszalińskiej podkreślił, że uzyskane wysokie noty zwiększą dofinansowanie otrzymane przez uczelnię na prowadzenia badań oraz zwiększą jej atrakcyjność dla firm zewnętrznych: - Każda kategoria jest współczynnikiem zwiększającym finansowanie uczelni w ramach algorytmu funkcjonującego w Polsce. Ten sukces jest również potwierdzeniem naszej atrakcyjności naukowej dla podmiotów zewnętrznych, które realizują swoje wdrożenia oraz dla projektów europejskich.

Dyscypliny oceniane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki reprezentowane były przez 280 pracowników, którzy przedstawili łącznie ponad 2300 osiągnięć uzyskanych przez ostatnie pięć lat. - Każda dyscyplina jest oceniania pod względem wartości projektów, które realizują naukowcy w danym okresie ewaluacji. Ważne są też usługi badawcze wykonywane przez nas na rzecz przedsiębiorstw oraz komercjalizacja naszych badań - powiedział prorektor ds. nauki prof. Błażej Bałasz.

Najwyższą notę w ewaluacji (A) otrzymała Inżynieria mechaniczna. Automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz Ekonomia i finanse, Nauki o polityce i administracji zostały ocenione na B+. W przypadku Inżynierii lądowej i transportu oraz Sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki Politechnika odwołuje się od uzyskanego wyniku. Decyzje w tych sprawach poznamy za około dwa miesiące.

kc/od

Posłuchaj

prof. Krzysztof Wasilewski, prorektor ds. kształcenia dr Artur Wezgraj, kanclerz Politechniki Koszalińskiej prof. Błażej Bałasz, prorektor ds. nauki