fot. PAP/Rafał Guz
Wniosek Koszalina, dotyczący włączenia do miasta obszaru trzech sołectw, jest w tej chwili przez MSWiA analizowany - powiedział w czwartek w Sejmie wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

Miasto Koszalin chce poszerzyć swoje granice administracyjne o sołectwa Kretomino i Mścice oraz część Starych Bielic. Ta zmiana spowodowałaby powiększenie miasta o ponad 2 tys. ha i o ok. 3,5 tys. mieszkańców. Procedura została wszczęta jeszcze z końcem ubiegłego roku. Obecnie wniosek jest w MSWiA. Rada Ministrów, zgodnie z procedurą, ma czas do 31 lipca na jego rozpatrzenie.

Przeprowadzone w gminach, których sołectwa miałyby zostać włączone do Koszalina, konsultacje społeczne wykazały, że większość osób, które wzięła w nich udział, opowiedziała się przeciw zmianie granic.

Posłowie Koalicji Polskiej w pytaniu skierowanym do wiceszefa MSWiA zainteresowani byli w szczególności losem Mścic.

Poseł Jarosław Rzepa (KP) z sejmowej mównicy podkreślał, że Mścice są oddzielone od Koszalina 4-kilometrowym lasem i w jego ocenie w żaden sposób nie są połączone z miastem. - Po włączeniu w granice administracyjne Koszalina, rolnicy i jeden z ośrodków hodowli zarodowej w Polsce stracą możliwość korzystania z PROW. Co rolnicy zrobili, by tak ich karać? - pytał.

- Mścice to w pełni skanalizowana, w większości z wybudowanymi drogami, jedyny żłobek w gminie, przedszkole, szkole podstawowa, w której uczy się 274 uczniów, orlik, hala sportowa i dom ludowy - dodał i podkreślił, że z tych placówek korzystają nie tylko mieszkańcy Mścic, ale całej gminy Będzino. Były budowane „wysiłkiem całej społeczności gminy”.

Zwracając się do ministra Pawła Szefernakera, powiedział, że liczy na to, iż „dziś nie będzie pan zaborcą Mścic, a w późniejszym okresie również grabarzem gminy Będzino, bo ta gmina sobie bez Mścić po prostu nie poradzi”.

W odpowiedzi wiceszef MSWiA przypomniał procedurę obowiązującą przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących zmian granic administracyjnych gmin. Podkreślił, że zmiana następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

- Wniosek nie jest procedowany z urzędu, na wniosek Rady Ministrów, a jest podejmowany na wniosek Koszalina. Dotyczy włączenia do miastu obszaru trzech sołectw. Jest on w tej chwili przez MSWiA analizowany. Kwestie, o których mówił pan poseł są analizowane. I Rada Ministrów, biorąc pod uwagę wszystkie kwestie, będzie podejmowała decyzje - zaznaczył Paweł Szefernaker.

Podkreślił, że zaplanowane jest już posiedzenie zespołu komisji wspólnej rządu i samorządu, który będzie opiniował ten wniosek. Dodał, że wniosek Koszalina nie jest jedynym w skali kraju. - Jest ich więcej - powiedział wiceszef MSWiA.

PAP/aś